O fundacji

Fundacja powstała z potrzeby serca i w odpowiedzi na problemy i docierające do nas sygnały przejmujących ludzkich historii, gdzie jakże często skomplikowane choroby połączone są z niedostatkiem, czy biedą.

Nasza działalność

Fundacja działa, aby poprawiać warunki naukowe, oświatowe, kulturalne i bytowe, pomagać ciężko chorym dzieciom, pamiętając również o osobach starszych i samotnych, wspiera procesy rehabilitacji.

Komu pomagamy?

Podstawowe cele fundacji to szeroko rozumiana pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Jak pomagamy?

Dążymy do zapewnienia optymalnych warunków i wyrównywania szans osób ze środowisk, w których te możliwości są niewielkie ze względu na terytorialne usytuowanie.

Nasza działalność - galeria

Fundacja Up

Rzymowskiego 31

02-697 Warszawa

tel: + 48 22 401 11 00

fax: + 48 22 401 11 70

kontakt@fundacjaup.org

KRS 0000505775

NIP 521 366 95 92

Regon 147185907

Konto bankowe:

25 1160 2202 0000 0002 5916 9319